Odpowiedzialne, skuteczne szkolenia

Współczesne wyzwania rynkowe wymagają od każdej firmy stałego podnoszenia efektywności. Systemy i procesy w wielu organizacjach osiągnęły już wysoki poziom skuteczności, a produkty w ramach danej branży stały się bardzo zbliżone pod względem jakości. Jak w takim razie osiągnąć przewagę konkurencyjną?

Jak spowodować, aby to nasza firma stała na czele rankingu lub szybciej niż inne rozwijała się? Bez względu na to czy będziemy chcieli osiągać to poprze jeszcze lepsze systemy, czy rozwój procesów, to w każdym z tych przypadków najważniejszy jest pracownik. To On kreuje działania, On projektuje rozwiązania i produkty, On dba o rozwój i efektywność organizacji – nadal jest najważniejszym zasobem firmy.

Wierzymy, że w każdej firmie, a w szczególności w ludziach w niej pracujących, tkwi szczególny potencjał. Czasami trzeba go tylko odnaleźć lub pobudzić - wtedy organizacja osiąga najlepsze wyniki. Dlatego nasze działania kierujemy właśnie w tę stronę. 
Pracując z ludźmi i dla ludzi zmieniamy procesy i całe organizacje tworząc tylko dobre rozwiązania.

Niestety czasami trudno samemu obiektywnie ocenić sytuacje i zagrożenia wpływające na pozycję rynkową przedsiębiorstwa. Patrząc z wewnątrz nie zawsze widać to co blokuje, a gdzie tkwią szanse rozwojowe. I tu najlepszym wsparciem staje się doświadczony partner integrujący w sobie zarówno doświadczenie doradczo-szkoleniowe, jak również znający rynek, a jednocześnie potrafiący implementować najlepsze rozwiązania pomiędzy różnymi branżami.

Czy to ma sens? W 1908 r. firma Ford wprowadziła ruchomą taśmę produkcyjną a dziś wszystkie branże produkcyjne bazują na tym rozwiązaniu… nie tylko motoryzacyjna.


Robimy to, co lubimy i to, co sprawia nam przyjemność, a przy okazji rozwijamy naszych Klientów, ich Pracowników i nas samych. Jesteśmy przekonani, że takie podejście i sposób działania przynosi największe korzyści naszym partnerom biznesowym. 

Nie zakładamy z góry co jest najlepszym rozwiązaniem, dlatego wszelkie działania rozpoczynamy od wspólnej analizy sytuacji tak, aby wypracować najlepsze rozwiązanie zidentyfikowanych problemów i dobrać najwłaściwszy sposób zaspokojenia potrzeb. Nie jesteśmy jedynie dostawcą szkoleń – interesuje nas poprawa efektywności osób, które uczestniczą w prowadzonych przez nas projektach.

Tak więc, podstawą wszelkich działań jest współpraca z zespołem projektowym Klienta, analiza środowiska wewnątrzfirmowego (strategie, systemy, procesy, procedury, kultura organizacyjna itd.), a w bardziej skomplikowanych projektach dodatkowo badanie otoczenia rynkowego i konkurencji. Każde rozwiązanie odnosimy do naszych dotychczasowych doświadczeń w zakresie wdrożenia w innych organizacjach w kraju i zagranicą.

Dla sprawności prowadzenia projektu i prawidłowego wdrożenia jego efektów dedykujemy do dyspozycji naszych Klientów Lidera projektu, którego głównym zadaniem jest pomoc w „ułożeniu” projektu, sprawne jego przeprowadzenie i implementację w organizacji. Dzięki temu wspólnie opracowujemy i wdrażamy tylko dobre rozwiązania.

Nasz zespół skupiający doświadczonych konsultantów, trenerów i coachów specjalizujących się w budowaniu i wdrażaniu systemów zarządzania rozwojem kompetencji pracowników, zarządzania oraz sprzedażą pomaga zidentyfikować problemy, a wspólnie z Klientami przygotowuje i implementuje rozwiązania zwiększające efektywność firmy.

Nasi trenerzy pełnili funkcje menadżerskie na poziomie zespołów, działów, departamentów, pionów i zarządu. Zarządzali departamentami HR, sprzedaży, rozwoju i szkoleń, marketingu, operacyjnymi, pełnili funkcje w Polsce i poza granicami kraju. Dlatego wszelkie opracowywane rozwiązania oparte są nie tylko na wiedzy teoretycznej, ale w szczególności o własne, sprawdzone doświadczenia.

Dzięki temu mają szczególne walory praktyczne. Każda dedykowana do projektów osoba jest doświadczonym trenerem z wieloletnim stażem a wielu z nich jednocześnie coachem ICF lub ICC. To, prócz doświadczenia w pracy menadżerskiej i sprzedażowej stanowi nasz największy zasób. Nasi trenerzy legitymują się również ponad 1000 godzin przeprowadzonych zajęć m.in. w branżach; bankowej, ubezpieczeniowej, produkcyjnej, motoryzacyjnej, nieruchomości, FMCG, IT, budowlanej, medycznej, energetycznej i wielu innych.

Stale doskonalimy nasze programy, tak aby były jak najbardziej efektywne i inspirujące dla Uczestników, a jednocześnie przynosiły wymierne korzyści. Każdy z nich „kroimy na miarę” potrzeb, oczekiwań i możliwości naszych Klientów.


Dotychczas realizowaliśmy m.in. następujące programy:

ZARZĄDZANIE

 • Lider w zarządzaniu – jak rozwijać kompetencję przywódcze?
 • Skuteczny menadżer
 • Zarządzanie sytuacyjne
 • 5 dysfunkcji pracy zespołowej
 • Komunikacja w zespole – na podstawie metodologii ExtendedDISC
 • Jak pozyskać dobrych pracowników? - Rekrutacja i selekcja
 • Kierowanie zespołem sprzedażowym
 • Budowanie i rozwój zespołu
 • Motywacja /rozwój pracowników
 • Coaching w pracy menadżera
 • Efektywny zespół – Metoda PERFORM
 • Delegowanie i udzielanie informacji zwrotnej
 • Asertywność w zarządzaniu
 • Zarządzanie przez cele metodą OKR
 • Prowadzenie spotkań zespołu
 • Expose szefa
 • Zarządzanie zespołem międzypokoleniowym
 • Zarządzanie zespołem międzykulturowym

 

SPRZEDAŻ

 • Jak pozyskać klienta? - prospecting
 • ABC sprzedaży
 • Sprzedaż metodą SPIN
 • Nowoczesna sprzedaż
 • Trudne sytuacje w sprzedaży
 • ABC negocjacji
 • Strategie negocjacyjne
 • Cross-sell

 

OBSŁUGA KLIENTA

 • Profesjonalna obsługa klienta
 • Budowanie relacji z klientem
 • Trudne sytuacje w relacjach z klientem
 • Praca z klientem w sytuacji reklamacji
 • Praca z wymagającym klientem

 

ROZWÓJ OSOBISTY

 • Personal Branding
 • Autoprezentacja
 • Prezentacje biznesowe
 • Wystąpienia publiczne
 • TTT
 • Inteligencja emocjonalna
 • Budowanie i rozwój zespołu
 • Prowadzenie webinarów
 • Wykorzystanie kamery w pracy trenerskiej
 • Emisja głosu z wykorzystaniem studia nagrań
 • Radzenie sobie ze stresem z treningiem antystresowym
 • Trening asertywności
To oczywiście tylko wybrane tematy prowadzonych szkoleń. Dodatkowo prowadzimy indywidualne sesje coachingowe i treningi dla menadżerów oraz kluczowych pracowników firm.