Jeśli zmienisz spojrzenie na świat, świat się zmieni”

Zawodowo:

Broker ubezpieczeniowy, konsultant biznesowy i trener.


Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i Studiów doktorancki w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie – w zakresie Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych. Posiadam certyfikaty m.in. LIMRA INTERNATIONAL, konsultanta i trenera biznesu.

 

Od ponad 20 lat doskonalę swoją wiedzę i praktykę w zakresie sprzedaży, rozwoju usług ubezpieczeniowych i funduszy inwestycyjnych. Uprawnienia brokerskie posiadam od 1996 roku, jestem członkiem Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych. Pracując przez kilkanaście w sprzedaży i rozwoju produktów, brałem czynny udział w budowaniu strategii sprzedażowej i produktowej.

Czynnie uczestniczę we wdrażaniach programów pracowniczych programów emerytalnych (PPE) – poczynając od wejścia ustawy o PPE miałem okazje wdrażać kilkadziesiąt programów.

 

Jako niezależny konsultant i broker ubezpieczeniowy- członek zarządu w Grupie Brokerskiej Quantum realizuję projekty dotyczące zabezpieczenia przedsiębiorców w zakresie kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej. Buduję programy ubezpieczeniowe w zakresie ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia majątku, ubezpieczeń flot samochodowych, ubezpieczeń finansowych i ubezpieczeń grupowych na życie i na zdrowie. Moja praca oparta jest o wieloletnie doświadczenia własne i moich współpracowników.

 

Kluczowe kompetencje:

  • Analiza potrzeb ubezpieczeniowych i ryzyka ubezpieczeniowego;

  • Kreowanie procesów sprzedażowych opartych na relacjach z klientami,

  • Projektowanie i wdrażanie kompleksowych programów ubezpieczeniowych;

  • Doradztwo branżowe i analizy rynkowe;

  • Szkolenie sprzedażowe,

  • Mentoring;

 

Zainteresowania:

Prywatnie pasjonat sportu, motoryzacji i podróży, kochający i dumny ojciec Kacpra.