Im więcej masz wolnego czasu, tym mniej go posiadasz…

Zawodowo:

Menedżer, coach, trener, konsultant biznesowy.

Od ponad 20 lat związany z branżą finansów i ubezpieczeń. Zajmując wysokie stanowiska menedżerskie w departamentach sprzedaży Prudential, Aviva (dawniej Commercial Union ) i Generali zdobył wszechstronne doświadczenie w budowaniu, szkoleniu i zarządzaniu wielotysięczną siecią sprzedaży usług ubezpieczeniowych, finansowych i emerytalnych.

W czasie swej pracy przechodząc wszystkie szczeble kariery budował i zarządzał zespołami szkoleń i wsparcia sprzedaży:

Jako dyrektor ds. szkoleń (w latach 1996-1998 w CU, 2003-2004 w Generali, 2009- 2010 w Aviva, 2012-2015 w Prudential) był odpowiedzialny min. za wdrażanie a następnie utrzymanie systemów szkoleń, ścieżek rozwoju i kompetencji dla agentów i menedżerów.

Jako dyrektor ds. wsparcia struktur sprzedaży (w latach 1999-2002, 2005-2009 w CU obecnie Aviva) był członkiem ścisłego grona zarządzającego własną siecią sprzedaży. Był odpowiedzialny min. za planowanie i monitoring sprzedaży, umowy i systemy kompensacyjne, logistykę i administrację struktur, akcje sprzedażowe i cross selling. Jednocześnie jako Rzecznik Agentów uruchomił Biuro Rzecznika Agentów, które rozpatrywało ludzkie sprawy wykraczające poza umowy i procedury.

W latach 2011-2012 Partner zarządzający w zespole konsultantów dla branży ubezpieczeniowej InsConsultants gdzie realizował projekty dla Ernst & Young, Prudential, PZU Ukraina i Allianz Rosja.

Od 2012 roku uczestniczył w bardzo udanym powrocie na polski rynek, po ponad 70 latach, firmy Prudential Assurance Company, będąc odpowiedzialny za zbudowanie systemu szkoleń i zespołu trenerskiego dla Sieci Agencyjnej.

Obecnie:

wykładowca Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie na studiach podyplomowych Executive MBA
oraz niezależny konsultant biznesowy i trener współpracujący z firmami doradczo-szkoleniowymi.


KLUCZOWE KOMPETENCJE:

- Zarządzanie sprzedażą;
- Projektowanie i wdrażanie systemów szkoleń i wsparcia sprzedaży;
- Projektowanie i wdrażanie programów miękkiego HR;
- Doradztwo branżowe i analizy rynkowe;
- Szkolenie, coaching i mentoring;

ZREALIZOWANE PROJEKTY:

W zakresie sprzedaży i wsparcia sprzedaży
- Program i realizacja wdrożenia pierwszej grupy menedżerów sprzedaży na etapie projektu dużego Start-up;
- Program i realizacja systemu wdrażania sprzedawców do zawodu w pierwszych 6 miesiącach pracy;
- Program rekrutacji, szkolenia i wdrażania menedżerów sprzedaży z innych branż;
- Wdrażanie dużej zmiany w systemie wynagradzania sprzedawców i menedżerów;
- Stworzenie i prowadzenie kluczowych elementów komunikacji z siecią sprzedaży;
- Koordynacja rocznego planowania sprzedaży w dużych sieciach dystrybucyjnych;
- Audyt sieci dystrybucyjnych w obszarze procesów sprzedaży, obsługi, zarządzania i systemów motywacyjnych ;

W zakresie rozwoju i szkoleń:
- Zbudowanie i wdrożenie od podstaw praktycznego systemu szkoleń dla sprzedawców i menedżerów w projekcie dużego Start-up’ u;
- Opracowanie i wdrożenie kompleksowego programu dla sieci sprzedaży „nauka zawodu w fazie wdrożenia”;
- Przygotowywanie i wdrażanie ścieżek rozwoju kariery dla sprzedawców i menedżerów;
- Przygotowanie programu wdrażającego „coachingowi styl zarządzania”;
- Prowadzenie programów Assessment/Development Center;
- Opracowanie i wdrożenie projektów/programów szkoleniowych w zakresie wdrażanych produktów oraz rozwoju umiejętności społecznych, biznesowych i firmowych;
- Wdrożenie platformy i szkoleń e-learningowych;

ZAKRESY PROWADZONYCH SZKOLEŃ:

- Zarządzanie osobiste;
- Zarządzanie sprzedażą;
- Zarządzanie zespołem sprzedażowym;
- Zarządzanie Zasobami Ludzkimi;
- Rozwój zespołu;
- Train the Trainers;
- Wystąpienia publiczne;

PRYWATNIE:

Szczęśliwy człowiek, zakochany mąż i ojciec dwóch córek, które urodziły się tego samego dnia. Lubi podróże małe i duże.