Radca prawny


Absolwent Wydziału Prawa i Administracji – kierunku prawo (specjalizacja: prawo rynku kapitałowego), a także kierunku zarządzanie i marketing (specjalizacja: polityka podatkowa), prowadzonych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w poznańskich kancelariach radcowskich i radcowsko-adwokackich, gdzie zajmował się m.in. bieżącą obsługą spółek prawa handlowego, w tym należących do grup kapitałowych, oraz sprawami z obszaru szeroko pojętego prawa kontraktowego.

Uczestnik licznych projektów interdyscyplinarnych łączących doświadczenie i zaangażowanie radców prawnych, adwokatów, doradców podatkowych oraz biegłych rewidentów.

W głównym obszarze zainteresowań jego osoby znajduje się prawo spółek handlowych, prawo gospodarcze oraz prawo cywilne. Dzięki kilkuletniej współpracy ze spółkami o kapitale zagranicznym dysponuje praktyczną wiedzą z zakresu kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorstw.

Umiejętności zawodowe rozwija o specjalizację w dziedzinie pracowniczych planów kapitałowych (PPK). Wiedzę merytoryczną wykorzystuje w doradztwie związanym z planowaniem i kompleksowym wdrażaniem rozwiązań w zakresie pracowniczych planów kapitałowych. Podczas prowadzonych szkoleń tematycznych pozwala uświadomić i zapoznać się z obowiązkami dotyczącymi wprowadzenia w strukturach organizacyjnych pracowniczych planów kapitałowych oraz bieżącej realizacji zobowiązań spoczywających na pracodawcach.

Prywatnie – dumny ojciec Aleksandra, z zaciekawieniem obserwujący każdy jego najmniejszy krok.