Liczne wdrożenia PPE dały nam bardzo dużo doświadczeń, które znacznie ułatwią i przyspieszą proces wywiązania się z ustawowych obowiązków pracodawcy.

Korzyści wynikające z wdrożenia PPK

mają zwiększyć skłonność do oszczędzania na emerytury, oraz zwiększyć wartość środków wypłacanych w momencie przejścia na emeryturę (co przy malejącej stopie zastąpienia ma ogromne znaczenie),

korzystne finansowo – do każdej złotówki odłożonej przez pracownika, pracodawca ze Skarbem Państwa dokłada drugą.

są dobrowolne – pracownik może zrezygnować w każdym momencie, zebrane środki są w pełni prywatne,

Nasza oferta obejmuje:

  • ocenę porównawczą pozwalającą na podjęcie decyzji PPE czy PPK, czy mix rozwiązań

  • przygotowanie przeglądu ofert, analizę ofert oraz pomoc w wyborze odpowiedniej oferty instytucji finansowych, poprzez przygotowanie pisemnej rekomendacji,

  • przygotowanie wewnętrzne organizacji do wdrożenia, pomoc w wyłonieniu reprezentacji załogi, przeszkolenie zespołu ds. zarządzania PPK,

  • pomoc w konsultacjach z przedstawicielami osób zatrudnionych,

  • poprowadzenie kampanii informacyjnej dla pracowników,

  • pomoc w zawieraniu umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK,

Cena wdrożenia PPK

Koszt świadczenia usługi w zakresie przygotowania, wdrożenia i wsparcia administracji programu PPK jest ustalany indywidualnie w zależności od wielkości organizacji, zakresu czynności i liczby niezbędnych spotkań.

Nasi dotychczasowi klienci otrzymują rabat 20%.