Jeden z trzech najbardziej pożądanych benefitów pracowniczych. Ma istotna przewagę w porównaniu z dwoma pozostałymi – może oddziaływać długofalowo, a w miarę upływu czasu pozwala zbudować prawdziwe „złote kajdanki”, element systemu motywacyjnego silniejszy niż podwyżka wynagrodzenia.

 

W tej dziedzinie jesteśmy wybitnymi ekspertami. Zarządzaliśmy takimi firmami jak AVIVA, Winterthur (obecnie AXA), Generali, Allianz, Prudential. Doradzaliśmy dziesiątkom innych. W zakresie ubezpieczeń na życie i możliwego wykorzystania ich jako jednego z najbardziej pożądanych benefitów pracowniczych mamy ekspercką wiedzę.

 

Wykupienie polisy ubezpieczeniowej przez pracodawcę stanowi zabezpieczenie finansowe dla rodziny pracownika w razie jego śmierci. Wysokość należnego odszkodowania jest zwykle wysoka. Ponoszenie kosztów związanych z dodatkowym ubezpieczeniem mogłoby stanowić duże obciążenie domowego budżetu.

 

Także pracodawca ma określoną korzyść. Wdowa nie zjawi się u pracodawcy, z prośbą o wsparcie z powodu braku środków do życia, jeśli otrzyma wypłatę z polisy na życie sponsorowanej przez pracodawcę.