Według danych z raportu firmy Sedlak & Sedlak „Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2018 roku”, od lat najpopularniejszym świadczeniem pozapłacowym dla pracowników są karnety na siłownie i do klubów fitness.

 

W bieżącym roku benefit ten otrzymuje aż 46,5% pracowników. Drugie w rankingu najczęściej oferowanych benefitów jest ubezpieczenie na życie (38,3%). Na trzecim miejscu znalazł się podstawowy pakiet opieki medycznej (36,5%).Przykłady typowych Benefitów materialnych: