Masowy problem w firmach w Polsce. Plaga niekontrolowanych odejść pracowników. Nie pomagają same podwyżki płac. Niezbędne są racjonalne programy dopasowane do oczekiwań pracownika (Employee benefits).

 

Prawie 8 na 10 firm przyznaje, że ma problem z niekontrolowanymi odejściami pracowników - wynika z raportu firmy doradczej KPMG.

 

Zjawisko to w porównaniu z ubiegłym rokiem nasiliło się trzykrotnie. Najczęściej wskazywanym celem, na którym planują skoncentrować się przedsiębiorcy w ciągu najbliższych 12 miesięcy jest utrzymanie pracowników (57 proc. wskazań)

 

Według KPMG co czwarta badana firma zmaga się z wyzwaniami rynku pracy w obszarze utrzymania pracowników. Wśród respondentów wskazujących na problemy z ich utrzymaniem, co trzeci przyznaje, że dopiero niedawno zjawisko to stało się alarmujące i wskazują ten obszar budowania doświadczeń pracowników jako krytyczny.

 

Przede wszystkim firmy wskazują na trudności w rekrutowaniu specjalistów (co druga firma w swojej kategorii). Najczęściej problemy z ich znalezieniem mają organizacje z branży bankowej i usług finansowych, farmacji i ochrony zdrowia, nowoczesnych technologii oraz produkcji przemysłowej.

 

Benefit – ogólne określenie dodatkowego świadczenia pracodawcy dla pracownika. Jednymi z najczęściej oferowanych benefitów są szkolenia, kursy, konferencje, a także prywatna opieka medyczna.

 

Do benefitów zalicza się również świadczenia w naturze - tak zwane deputaty, w postaci piwa lub węgla - dla pracowników kopalni.