Aktualności 

 

Pod tym adresem (na stronie MojePPK) znajdziesz obszerny dokument odpowiadający na wiele wątpliwości prawnych i organizacyjnych (ponizej fragmenty dla zobrazowania jakości materiału) : https://www.mojeppk.pl/pliki/repozytorium-plikow/materialy-do-pobrania/pdf/Zagadnienia-prawne-w-zakresie-Ustawy-o-PPK.pdf

Pracownicze Plany Kapitałowe, Sukcesja, Benefity Pracownicze

 

Wprowadzane właśnie Pracownicze Plany Kapitałowe są bardzo podobne do rozwiązań wprowadzanych od 2012 roku, w Wielkiej Brytanii. Warto więc przyjrzeć się  jak po 6 latach zachowują się pracodawcy i pracownicy w Wielkiej Brytanii.

Nowe programy emerytalne zostały wprowadzone po raz pierwszy w październiku 2012 r. Zakładały one stopniowy wzrost wpłat pracowników i pracodawców do systemu. W 2012 roku minimalna stawka składki na emeryturę w miejscu pracy po stronie pracownika wynosiła 1%, a pracodawcy byli zobowiązani do wniesienia minimum 1%. Drugi etap rozpoczął się od 6 kwietnia 2018 r. Łączna minimalna stawka składki wzrosła do 5%, z tego 3% pracownik, a  2% wkładu pracodawcy. Kolejny etap rozpoczął się 6 kwietnia 2019 r. Stawka łączna  wzrosła do 8%, 5% pracownik a pracodawcy płacą co najmniej 3% .